Länkar

   Bröderna Eriksson Fastigheter AB 
   Bedriver uthyrning av lägenheter och lokaler i
   Bredbyn,  Moliden, Mellansel och Kubbe.

  Fjärrflis i Anundsjö AB 
 
Fjärr Flis har sitt säte i Bredbyn. Verksamheten
  innefattar bioenergi, framtagning av flis & värme till industrin.